Profiel

Beleggingsfonds Hoofbosch heeft als doel vermogensgroei op termijn tegen een aanvaardbaar risico. Het fonds streeft naar een gemiddeld rendement op lange termijn (10 tot 15 jaar) van minimaal 7% per jaar, na aftrek van alle kosten. Het feit dat het fonds spaarzaam mutaties aanbrengt in de portefeuille (een zogenaamde 'buy and hold strategy'), leidt ertoe dat het resultaat op termijn slechts in beperkte mate door transactiekosten wordt gedrukt.

Hoofbosch investeert het merendeel van de activa (momenteel circa 75%) in solide beursgenoteerde bedrijven in sectoren zoals consumptiegoederen, farmacie en energie. Wij beleggen niet in onroerend goed, opkomende markten, technologie of in financiële diensten.

Van tijd tot tijd verschijnt er iets heel interessants op ons radarscherm: een kans om te investeren buiten de filosofie van het fonds, zoals in de biotech of sociale media. In zo’n geval beleggen we altijd in beursgenoteerde ‘specials’ met een betrouwbaar en ervaren management. Ongeveer 10% van ons fonds is momenteel geïnvesteerd in een 'special'. Zo waren we in het verleden belegd in Crucell, Google en Tesla.

Het fonds kan ook tot 5% in goud beleggen. We zien goud als een valuta, niet als een grondstof. In tegenstelling tot andere valuta’s echter, verliest goud zijn waarde niet na verloop van tijd.

Tot 10% van het fonds wordt belegd in staatsobligaties van Zwitserland en Nederland. Dit zijn de gezondste economieën van de wereld. Terwijl we de Verenigde Staten zien als een geweldige plek voor solide bedrijven om te gedijen, geven we de voorkeur aan een langer track record als het gaat om overheidsschuld.

Hoofbosch leent geen geld en belegt niet in derivaten.

 • Energie
 • Basismaterialen
 • Industrie
 • Luxe goederen en diensten
 • Consumentengoederen
 • Gezondheidszorg
 • Staatsobligaties
 • Goud
 • Liquiditeiten
 • Gulden - Eeuwenlang Nederlands beste exportproduct

 • Keizer Nero concludeerde al in 65 na Chr. dat het innen van belasting in Griekenland onmogelijk is

 • Het verschil tussen een bitcoin en een eurobiljet is de waarde van oud papier. De rest is pure fantasie

 • Inflatie - Nooit een probleem, zolang die lager is dan bij je belangrijkste handelspartners

 • Inflatie - Rente - De prijs van geld, in Nederland eeuwenlang gemiddeld 4%

 • Koers - Meestal indicatief, heeft neiging tot fluctueren

 • Pensioen - Legt de basis voor een gezonde economie, ook voorziening voor oude dag

 • Onderwijs – Hoogst noodzakelijk voor een gezonde economie

 • Koerswinst - Meestal het resultaat van eigen haarscherpe analyse

 • Koersverlies - Meestal het resultaat van falend ondernemerschap en/of 'flauwe' beurs

 • Volksaard - Dat wat een volk wel of niet succesvol maakt

 • Frankrijk - Minder rijk dan de naam suggereert

 • Belegger - Ben je meestal zelf; sympathiek persoon, handelt rationeel, ook als die onder druk staat

 • Speculant - Meestal een ander; onguur type, handelt irrationeel, met name als die onder druk staat

 • Nederlander - Nuchter type, oog voor werkelijkheid, meestal geen politicus

 • Erasmus, Desiderius - Onderkende als eerst de unieke Nederlandse volksaard en vertrok

 • Willem van Oranje - Grondlegger van de staatsschuld, bijgenaamd ‘Vader des Vaderlands’