Disclaimer

Intellectueel eigendom
De gegevens op de website zijn eigendom van Beleggingsfonds Hoofbosch c.q. de Beheerder van het fonds. Informatie mag uitsluitend voor eigen gebruik en voor eigen risico worden aangewend. U mag de gegevens op deze website bekijken, kopiëren, uitprinten en verspreiden op voorwaarde dat u:

  • de materialen uitsluitend voor persoonlijke interne doeleinden gebruikt. Gebruik voor openbare of handelsdoeleinden is uitdrukkelijk niet toegestaan.
  • de kopie van de gegevens voorziet van de volgende mededeling: 2017 Beleggingsfonds Hoofbosch c.q. de Beheerder van het fonds.

Aan de gegevens die op deze site worden gepubliceerd, kunnen geen rechten worden ontleend.
Google Analytics wordt gebruikt voor het verzamelen van anonieme bezoekgegevens.

Aansprakelijkheid
Deze website bevat algemene informatie voor bezoekers over Beleggingsfonds Hoofbosch, haar producten en diensten en zal regelmatig worden gewijzigd. De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden veranderd.

De inhoud van deze site is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen en met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Beleggingsfonds Hoofbosch c.q. de Beheerder van het fonds kan niet garanderen of verklaren dat deze informatie juist of volledig is. Beleggingsfonds Hoofbosch c.q. de Beheerder van het fonds is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van eventuele storingen in (data)communicatiefaciliteiten wordt uitdrukkelijk afgewezen.
Het is de lezer bekend dat de waarde van beleggingen kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst.