Privacy & cookies

Beleggingsfonds Hoofbosch beschermt de privacy van de bezoekers van deze website. Alle privacygevoelige informatie die u aan ons verstrekt valt onder dit privacystatement. Beleggingsfonds Hoofbosch spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals omschreven in het onderstaande privacystatement. Beleggingsfonds Hoofbosch werkt conform de Nederlandse privacywetgeving.


Privacystatement

Om een inschrijving of aanmelding uit te voeren, heeft Beleggingsfonds Hoofbosch enkele gegevens nodig zoals naam, geslacht en e-mailadres. Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken om u als relatie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij het fonds of om u andere informatie te sturen die interessant kan zijn. U beslist zelf of u hieraan mee wilt werken. U mag uw keuze op ieder moment wijzigen. Beleggingsfonds Hoofbosch zal deze gegevens van bezoekers van de website niet zonder toestemming van betrokkene(n) aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft. Tevens wordt Google Analytics gebruikt voor het verzamelen van anonieme bezoekgegevens.

Een relatie van Beleggingsfonds Hoofbosch kan op ieder moment besluiten om zijn gegevens aan te passen. U kunt dit zelf doen door te klikken op Aanmelden, Afmelden of Profiel wijzigen in de mail(s) die u van ons ontvangt. Desgewenst wijzigen wij op verzoek uw gegevens. Bij afmelding maken wij uw gegevens inactief of verwijderen deze uit onze database. In alle gevallen is het mogelijk een e-mail te sturen naar: info@hoofbosch.nl

Beleggingsfonds Hoofbosch behoudt zich het recht voor het privacystatement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.


Vragen

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, stuur een e-mail naar: info@hoofbosch.nl met vermelding van 'privacy'.