Structure

Kenmerken

Open end fonds
Fiscaal transparant
Bewaarder: SGG Depositary B.V.
Beheerder: De Grote Voskuil Capital B.V.
Depotbank: ABN AMRO Bank N.V.
Administrateur: SGG Financial Services B.V.
ISIN-code NL0006327413

Raad van Commissarissen

Prof. dr. M. van Nieuwkerk (voorzitter)
dr. P.M.L. Frentrop

Voorwaarden

Maandelijks toe-/uittreding
Maandelijkse berekening intrinsieke waarde
Maandelijks bericht naar participanten
Jaarverslag

Inschrijving

Minimum participatie € 100.000,- (excl. inschrijvingskosten)
Inschrijven via op deze site, of bij de beheerder, verkrijgbaar formulier
Storting op rekening bewaarder:
Stichting Bewaarder Hoofbosch Beleggingsfonds
ABN-AMRO: NL43 ABNA 046 497 9277 - BIC: ABNANL2A
InsingerGilissen Bankiers: NL15 GILL 021 150 2952 - BIC: GILLNL2A
Inschrijvingskosten 0,5%

Vergunning AFM

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 lid 1 sub a van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het Fonds en de Beheerder staan derhalve onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank (DNB).

Beloningsbeleid beheerder

Het beloningsbeleid van de beheerder ziet er als volgt uit:
Directieleden
De directieleden zijn tevens de aandeelhouders van de beheerder, ieder via een houdstermaatschappij. Zij ontvangen een vast salaris van hun houdstermaatschappij, niet van de beheerder. De beheerder betaalt een vaste managementvergoeding aan de houdstermaatschappijen voor hun werkzaamheden (als directielid) ten behoeve van de beheerder. De directieleden hebben geen recht op een variabele beloning. Zij hebben recht op vergoeding van werkelijk gemaakte reis- en verblijfskosten en recht op vergoeding van aantoonbaar gemaakte onkosten.
Medewerkers
Er zijn geen medewerkers die het risicoprofiel van het fonds (kunnen) beïnvloeden. Alle medewerkers werken tegen een vast salaris. Medewerkers hebben recht op vergoeding van werkelijk gemaakte reis-en verblijfkosten.

Raad van Commissarissen

De taak van de raad van commissarissen is het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken betreffende de beheerder en de met haar verbonden onderneming en staat het bestuur met raad terzijde. De raad bestaat uit twee gerenommeerde financiële deskundigen. Voorzitter is professor dr. Marius van Nieuwkerk, voormalig lid van de directie van De Nederlandsche Bank NV en momenteel hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit. Hij heeft verschillende boeken geschreven over de financieel economische geschiedenis. In 2007 publiceerde hij 'Bubbles', een historisch overzicht van de belangrijkste financiële bubbels, van de tulpenmanie tot de internet-zeepbel in 2000.

Lid van de raad van commissarissen is dr. Paul Frentrop, voormalig hoogleraar Corporate Governance & Capital Markets aan de Nyenrode Business Universiteit, tevens bestuurslid van stichting het Nederlands Governance Genootschap, Stichting Administratiekantoor Unilever NV, Stichting Investor Claims Against Fortis en voorzitter van de raad van toezicht van het pensioenfonds Architectenbureaus. Hij is de auteur van verscheidene boeken waaronder “De geschiedenis van Corporate Governance” (2013) en “Tegen het Idealisme" (2007), de gelauwerde biografie van Pierre Vinken, (voormalig CEO van Elsevier Publishers).

Three countries where the sun always shines

If it's about investment