Structuur

Kenmerken

Fiscale beleggingsinstelling (FBI)
Bewaarder: IQ EQ Depositary B.V.
Beheerder: De Grote Voskuil Capital B.V.
Depotbank: CACEIS
Administrateur: IQ EQ Financial Services B.V.
ISIN-code NL0006327413

Raad van Commissarissen

dr. P.M.L. Frentrop (voorzitter)
E. van der Maarel Msc.

Voorwaarden

Maandelijks toe-/uittreding
Maandelijkse berekening intrinsieke waarde
Maandelijks bericht naar participanten
Jaarverslag

Inschrijving

Minimum participatie € 100.000,-
Inschrijven online via deze site, of middels bij de beheerder verkrijgbaar formulier
Storting op rekening bewaarder:
Stichting Bewaarder Hoofbosch Beleggingsfonds
ABN-AMRO: NL43 ABNA 046 497 9277
Geen inschrijvingskosten.

Participaties

Bij deelname aan het Fonds koopt de participant participaties van het Fonds en niet de onderliggende activa, waarin het fonds belegt.

Vergunning AFM

De beheerder beschikt over een vergunning voor het fonds als bedoeld in artikel 2:65 lid 1 sub a van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het fonds en de beheerder staan derhalve onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank (DNB).

Beloningsbeleid beheerder

Het beloningsbeleid van de beheerder ziet er als volgt uit:
Bestuur
De bestuurders zijn tevens de aandeelhouders van de beheerder, ieder via een houdstermaatschappij. Zij ontvangen geen salaris van de beheerder. Deze betaalt een vaste managementvergoeding aan hun houdstermaatschappijen voor hun werkzaamheden (als bestuurder) ten behoeve van de beheerder. Er bestaat geen recht op een variabele beloning ten aanzien van deze werkzaamheden. Als de resultaten van de beheerder het toelaten wordt er dividend uitgekeerd. Daarbij geldt dat het door de Wft vereiste toetsingsvermogen minimaal in stand dient te blijven.
Medewerkers
Er is een medewerker die het risicoprofiel van het fonds kan beïnvloeden en die een variabele beloning ontvangt. Overige medewerkers ontvangen naast een vast salaris geen variabele beloning.

Raad van Commissarissen

De taak van de raad van commissarissen is het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken betreffende de beheerder en de met haar verbonden onderneming en staat het bestuur met raad terzijde.
De raad bestaat uit twee gerenommeerde financiële deskundigen. Voorzitter is dr. Paul Frentrop, voormalig hoogleraar Corporate Governance & Capital Markets aan de Nyenrode Business Universiteit. Bestuurder van het Nederlands Governance Genootschap. Hij is de auteur van verscheidene boeken waaronder "Voor Rede Vatbaar" (2019), “De geschiedenis van Corporate Governance” (2013) en "Tegen het Idealisme" (2007), de biografie van Pierre Vinken (voormalig CEO van Reed Elsevier).
Lid is de heer Eric van der Maarel Msc., Managing Director en CEO bij APG Asset Management in Azië, de op 4 na grootste pensioenbelegger in de wereld. Hiervoor lid van de Global Management Board van Aegon Asset Management en CEO van Aegon Investment Management B.V. Hij is reeds 33 jaar werkzaam in professioneel vermogensbeheer, waarvan bijna 25 jaar bij Robeco, waar hij diverse beleggings- en commerciële teams aanvoerde. Dhr. Van der Maarel is naast beleggingsdeskundige ook Japankundige en heeft geruime tijd in het buitenland gewerkt, waar hij onder andere diepe ervaring opdeed met toezichtregimes in Europa, Azië en de VS.

Drie landen waar altijd de zon schijnt

Als het om beleggen gaat