Jong Hoofbosch

"Alle jonge mensen zitten op een ongekende goudmijn: hun leeftijd. Het enige wat ze hoeven te doen is aandelen kopen van solide bedrijven die jaar in jaar uit meer dividend betalen."

Martien van Winden, december 2019

Per 1 juni 2020 is het, op verzoek van participanten, ook mogelijk voor (klein)kinderen van participanten om deel te nemen in Hoofbosch met een minimum inleg van € 25.000,-. Onder (klein)kinderen verstaan wij de wettelijk erkende (klein)kinderen en hun geregistreerde partners. Inschrijven is mogelijk voor zowel meerderjarige als minderjarige kinderen.

Een inschrijving van (klein)kinderen is altijd gekoppeld aan een inschrijving van de (groot)ouders. Participeren is alleen mogelijk als (groot)ouders dat ook doen.

Participeren? Vul dan het inschrijfformulier in en stuur dit uiterlijk twee werkdagen voor het begin van de nieuwe maand naar onze administrateur (IQEQ). De storting dient uiterlijk op de laatste werkdag van de maand op de bankrekening van Hoofbosch te zijn bijgeschreven.

Wist je dat ouders tot € 26.881,- belastingvrij mogen schenken?

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst of raadpleeg een fiscalist.

Voor alle inschrijvingen bij Hoofbosch gelden dezelfde voorwaarden. Download het prospectus hier.

Drie landen waar altijd de zon schijnt

Als het om beleggen gaat