Participeren

Inschrijven (Natuurlijk persoon)

Stuur het inschrijfformulier samen met bijlage(n) per post of per mail aan IQ EQ Financial Services B.V. Zie het inschrijfformulier voor adresgegevens.
De minimum storting bedraagt € 100.000,-. Uw storting moet uiterlijk op de laatste werkdag van de maand op de bankrekening van Beleggingsfonds Hoofbosch zijn bijgeschreven.

Schrijf u nu in

Inschrijven (Rechtspersoon)

Inschrijfformulier Rechtspersoon

Vervolgstortingen

Maak het te beleggen bedrag over naar de bankrekening van Beleggingsfonds Hoofbosch. U kunt het bedrag vanaf elke bankrekening overmaken. De minimum vervolgstorting bedraagt € 5.000,-. Graag onder vermelding van uw Hoofbosch rekeningnummer. U hoeft niet opnieuw een inschrijfformulier of kopie identiteitsbewijs op te sturen.
Uw vervolgstorting moet uiterlijk op de laatste werkdag van de maand op de bankrekening van Beleggingsfonds Hoofbosch zijn bijgeschreven.

Verkopen

Stuur het verkoopformulier per post of per mail aan IQ EQ Financial Services B.V. Zie het verkoopformulier voor adresgegevens.
De inkoop vindt plaats op de eerstvolgende werkdag waarop inkoop mogelijk is volgens het prospectus.

Verkoopformulier

Wij van WC-Eend adviseren WC-Eend

en hoe dit tot een crisis leidde