Participeren

Inschrijven

Hieronder vindt u de link waarmee u online kunt inschrijven. Participaties worden door Beleggingsfonds Hoofbosch uitgegeven op de eerste werkdag van de maand.
De minimum storting bedraagt € 100.000,-. Uw storting moet uiterlijk op de laatste werkdag van de maand op de bankrekening van Beleggingsfonds Hoofbosch zijn bijgeschreven.

Schrijf u nu in

Wijziging prospectus per 1 januari 2023

Hoofbosch verkrijgt met ingang van 1 januari 2023 de status van Fiscale Beleggingsinstelling (FBI). In verband daarmee is het prospectus per die datum aangepast. Het prospectus kan via deze link gedownload worden.

Vervolgstortingen

Maak het te beleggen bedrag over naar de bankrekening van Beleggingsfonds Hoofbosch, zie hieronder. U kunt het bedrag vanaf elke bankrekening overmaken. De minimum vervolgstorting bedraagt € 5.000,-. Graag onder vermelding van uw Hoofbosch rekeningnummer. U hoeft niet opnieuw een inschrijfformulier of kopie identiteitsbewijs op te sturen.
Uw vervolgstorting moet uiterlijk op de laatste werkdag van de maand op de bankrekening van Beleggingsfonds Hoofbosch zijn bijgeschreven.

Bankrekening:
NL43 ABNA 0464 9792 77 t.n.v. Stichting Juridisch Eigendom Hoofbosch Beleggingsfonds

Verkopen

Stuur het verkoopformulier per post of per mail aan IQ EQ Financial Services B.V. Zie het verkoopformulier voor adresgegevens.
De inkoop door Beleggingsfonds Hoofbosch vindt plaats op de eerstvolgende werkdag waarop inkoop mogelijk is volgens het prospectus.

Verkoopformulier

De overeenkomst tussen HP-printers

en honden