Waarom boeren en beleggers

niet veel van elkaar verschillen
lees verder

‘Neem de boeren serieus. Zij hebben nog tijd om na te denken. Het graan groeit langzaam.’

‘Neem de boeren serieus. Zij hebben nog tijd om na te denken. Het graan groeit langzaam.’ Een les die wij nog steeds ter harte nemen. In o.m. Dutch Life in Town and Country (1902) lezen we hoe buitenlanders zich destijds al verbaasden over het Nederlandse boerenleven: ‘De Nederlandse boer is doorgaans welvarend en onafhankelijk. De Nederlandse boerin heeft uitgesproken eigen opvattingen.’ En over het Nederlandse landschap: ‘De velden zijn allemaal parallellogrammen; de hoeken zijn allemaal rechte hoeken; bomen groeien precies waar het hoort, getraind tot vreemde vormen; geen onkruid laat zijn kop zien waar het niet is gewenst.’

Boeren en succesvolle beleggers zijn verder opvallend bevlogen en hebben doorgaans veel energie

Nog altijd is volgens het CBS in Nederland 42% van de boeren miljonair. Ter vergelijking: van de hele Nederlandse werkende bevolking is dat slechts 4%. Ook het besteedbaar inkomen van boeren ligt in Nederland ruim boven het gemiddelde. Een verklaring voor het succes zou kunnen zijn dat boeren gedwongen worden om ver vooruit te kijken. Soms over generaties heen. Succesvolle beleggers doen dat ook. Deze twee beroepsgroepen hebben trouwens meer gemeen. Onze - per definitie subjectieve - waarneming is dat het allemaal vakidioten zijn, die zelf kunnen beslissen wat ze wanneer en op welke manier doen.

Boeren en succesvolle beleggers zijn verder opvallend bevlogen en hebben doorgaans veel energie. Ze voelen zich vitaal en vinden de inhoud van hun werk interessant. Sleur of verveling slaat niet gauw toe. Bovendien is de wereld van boeren en beleggers concreet en worden ze gestuurd door achtereenvolgens natuur en beurs. Abstracties en denken in niet bestaande werelden zijn hen vreemd. Ook nemen ze beslissingen na eerst grondig hun huiswerk te hebben gemaakt. ‘Onderzoekt alles en behoudt het goede,’ is daarbij het devies. Boeren doen dat door o.m. landbouwtentoonstellingen te bezoeken, zich te verdiepen in vakliteratuur en door samenwerking met universiteiten als Wageningen. Succesvolle beleggers bezoeken bedrijven in binnen- en buitenland, lezen ‘alles wat los en vastzit’ en zijn in contact met toonaangevende universiteiten.

Er is maar één groot verschil tussen boeren en beleggers.

Beleggers opereren meestal vanuit steden. Boeren werken daarentegen per definitie in een buitengebied. Het leven op een boerderij is idyllisch, minder gejaagd en er is veel leefruimte en rustgevende natuur. Tal van onderzoeken wijzen uit dat een groene omgeving een prettiger gevoel en minder gezondheidsklachten geeft. Wel genieten én boeren én succesvolle beleggers van respectievelijk groeiende gewassen én groeiende beurskoersen. Dat dan weer wel.

nog een verhaal

De enige rode vlag

die we graag tegenkomen