Rendement

Beleggingsfonds Hoofbosch streeft naar een gemiddeld rendement op lange termijn (10 tot 15 jaar) van minimaal 7% per jaar, na aftrek van alle kosten.

Volgens Morningstar heeft Hoofbosch de hoogste ranking in hun systeem (5 sterren), wanneer beoordeeld over een periode van 10 jaar, in een groep van ruim 300 vergelijkbare fondsen.
Lipper, een dochteronderneming van Thomson Reuters, noemt Hoofbosch een 'Lipper Leader', de hoogste categorie toegekend voor beleggingsfondsen. Lipper vergelijkt de prestaties van fondsen met andere soortgelijke fondsen, kijkend naar de total return en risico.

Intrinsieke waarde per participatie € 212,55
Per datum 31-12-2020
Waarde beleggingen € 254.219.480
Uitstaande participaties 1.196.031
Waardeverandering vanaf start in % per maand (na aftrek van kosten)

De overeenkomst tussen HP-printers

en honden