Rendement

Beleggingsfonds Hoofbosch streeft naar een gemiddeld rendement op lange termijn (10 tot 15 jaar) van minimaal 7% per jaar, na aftrek van alle kosten.

Morningstar, ’s werelds grootste fondsenvergelijker, waardeert
Hoofbosch al jarenlang met 5 sterren, de hoogste rating op basis van
koersprestaties in het verleden. En ook uit de toekomstanalyse, de
quantitative rating, rolt de hoogst haalbare rating, namelijk Gold.
Lipper, een dochteronderneming van Thomson Reuters, classificeert
Hoofbosch als 'Lipper Leader' (total return), behorende tot de top 20% van alle beleggingsfondsen.

Intrinsieke waarde per participatie € 235,89
Per datum 30-4-2022
Waarde beleggingen € 303.072.052
Uitstaande participaties 1.284.790
Waardeverandering vanaf start in % per maand (na aftrek van kosten)

Drie landen waar altijd de zon schijnt

Als het om beleggen gaat