Rendement

Beleggingsfonds Hoofbosch streeft naar een gemiddeld rendement op lange termijn (10 tot 15 jaar) van minimaal 7% per jaar, na aftrek van alle kosten.

Morningstar, ’s werelds grootste fondsenvergelijker, waardeert
Hoofbosch al jarenlang met 5 sterren, de hoogste rating op basis van
koersprestaties in het verleden. En ook uit de toekomstanalyse, de
quantitative rating, rolt de hoogst haalbare rating, namelijk Gold.
Lipper, een dochteronderneming van Thomson Reuters, classificeert
Hoofbosch als 'Lipper Leader' (total return), behorende tot de top 20% van alle beleggingsfondsen.

Intrinsieke waarde per participatie € 225,00
Per datum 31-1-2023
Waarde beleggingen € 283.953.747
Uitstaande participaties 1.262.023
Waardeverandering vanaf start in % per maand (na aftrek van kosten)

Waarom boeren en beleggers

niet veel van elkaar verschillen