Rendement

Beleggingsfonds Hoofbosch streeft naar een gemiddeld rendement op lange termijn (10 tot 15 jaar) van minimaal 7% per jaar, na aftrek van alle kosten.

Morningstar, ’s werelds grootste fondsenvergelijker, waardeert
Hoofbosch al jarenlang met 5 sterren, de hoogste rating op basis van
koersprestaties in het verleden. En ook uit de toekomstanalyse, de
quantitative rating, rolt de hoogst haalbare rating, namelijk Gold.
Lipper, een dochteronderneming van Thomson Reuters, classificeert
Hoofbosch als 'Lipper Leader' (total return), behorende tot de top 20% van alle beleggingsfondsen.

Intrinsieke waarde per participatie € 218,43
Per datum 30-9-2022
Waarde beleggingen € 280.121.400
Uitstaande participaties 1.282.443
Waardeverandering vanaf start in % per maand (na aftrek van kosten)

Groots rendement

vanuit het kleinste kamertje