Rendement

Beleggingsfonds Hoofbosch streeft naar een gemiddeld rendement op lange termijn (10 tot 15 jaar) van minimaal 7% per jaar, na aftrek van alle kosten.

Morningstar, ’s werelds grootste fondsenvergelijker, waardeert
Hoofbosch - geclassificeerd als mixfonds EUR flexibel wereldwijd - al jarenlang met 5 sterren, de hoogste rating op basis van koersprestaties in het verleden. En ook uit de toekomstanalyse, de quantitative rating, rolt de hoogst haalbare rating, namelijk Gold.

Intrinsieke waarde per participatie € 250,76
Per datum 30-4-2024
Waarde beleggingen € 290.433.651
Uitstaande participaties 1.158.200
Waardeverandering vanaf start in % per maand (na aftrek van kosten)

Waarom boeren en beleggers

niet veel van elkaar verschillen