Rendement

Beleggingsfonds Hoofbosch streeft naar een gemiddeld rendement op lange termijn (10 tot 15 jaar) van minimaal 7% per jaar, na aftrek van alle kosten.

Volgens Morningstar heeft Hoofbosch de hoogste ranking in hun systeem (5 sterren), wanneer beoordeeld over een periode van 10 jaar, in een groep van circa 250 vergelijkbare fondsen.
Lipper, een dochteronderneming van Thomson Reuters, noemt Hoofbosch een 'Lipper Leader', de hoogste categorie toegekend voor beleggingsfondsen. Lipper vergelijkt de prestaties van fondsen met andere soortgelijke fondsen, kijkend naar de total return en risico.

Intrinsieke waarde per participatie € 214,07
Per datum 30-06-2020
Waarde beleggingen € 256.407.161
Uitstaande participaties 1.197.789
Waardeverandering vanaf start in % per maand (na aftrek van kosten)

De enige rode vlag

die we graag tegenkomen