Veelgestelde vragen

Gebruikersnaam vergeten: https://mijnhoofbosch.nl/username/request (hiervoor heeft u uw beleggingsrekeningnummer H… nodig en het e-mailadres dat u hebt opgegeven toen u participant werd)
Wachtwoord vergeten: https://mijnhoofbosch.nl/password/reset (hiervoor heeft u uw gebruikersnaam en e-mailadres nodig dat u hebt opgegeven toen u participant werd)

Heeft u een nieuw e-mailadres?
Dan dient u dit eerst door te geven aan de fondsadministrateur via beleggingen@iqeq.com. Nadat zij uw e-mailadres hebben gewijzigd kunt u weer inloggen.

Controleer of er onverhoopt een typefout in uw wachtwoord is geslopen. Het kan helpen om uw wachtwoord eerst op een andere plek in te typen waar u het kunt lezen en controleren en dit vervolgens te kopiëren en te plakken in het wachtwoord veld.
Gebruikt u de juiste gebruikersnaam die bij uw wachtwoord hoort?

Uw jaaroverzicht staat onder ‘Mijn Documenten’ als u bent ingelogd op uw beleggingsrekening.

Halverwege februari, op zijn vroegst eind januari, wordt uw jaaroverzicht van het voorafgaande jaar in het webportaal geplaatst.

IQEQ (de administrateur van het fonds) heeft (minimaal) een paar werkdagen nodig om de slotkoers van de afgelopen maand te verwerken, vandaar dat u deze niet direct kunt terugzien op uw beleggingsrekening.

Het duurt doorgaans 2 werkdagen voordat uw storting is verwerkt en u uw storting terug kunt vinden op uw beleggingsrekening.

Uw (vervolg)storting moet uiterlijk op de laatste werkdag van de maand op de bankrekening van Beleggingsfonds Hoofbosch zijn bijgeschreven.

U wordt deelnemer in Hoofbosch door een verzoek tot uitgifte van participaties in te dienen bij de administrateur. Het verzoek dient tot uiterlijk twee (2) werkdagen voor het begin van de nieuwe maand bij de administrateur te zijn bezorgd. Voor het verzoek maakt u gebruik van het inschrijfformulier dat bereikbaar is via de website, zie: hoofbosch.nl/participeren. U kunt het inschrijfformulier ook eerst uitprinten en vervolgens invullen. Het inschrijfformulier vindt u hier.

Een verzoek tot inkoop van participaties door het fonds dient u uiterlijk binnen tien (10) werkdagen voorafgaande aan de eerste werkdag van de nieuwe maand bij de administrateur te bezorgen. U vindt het verkoopformulier hier.

Ja dat kan. U dient tenminste € 5.000 op te nemen (en tenminste € 100.000 te laten staan). Een verzoek tot inkoop van participaties door het fonds dient u uiterlijk binnen tien (10) werkdagen voorafgaande aan de eerste werkdag van de nieuwe maand bij de administrateur te bezorgen. U vindt het verkoopformulier hier.

De inkoopprijs (netto vermogenswaarde participaties minus uittredingsvergoeding) wordt binnen vijf (5) werkdagen na inkoop op uw tegenrekening gestort.

Groots rendement

vanuit het kleinste kamertje