Beleggingsbeleid

SUN-landen

Het land van oorsprong van een bedrijf is belangrijk omdat het zorgt voor de stabiliteit die nodig is voor veilige en rendabele investeringen. We investeren bij voorkeur in bedrijven die gevestigd zijn in de drie landen met de meest betrouwbare economieën en samenlevingen: Zwitserland, Verenigde Staten en Nederland, wij noemen ze de SUN-landen (Switzerland, United States, Netherlands). Dit zijn de enige drie economieën in de wereld die een hoge mate van vertrouwen combineren met een hoog kennisniveau. Met vertrouwen bedoelen we dat er een sterke morele code is die het mogelijk maakt dat sterke bedrijven er goed gedijen. Denk aan lage niveaus van corruptie en een hoge mate van politieke stabiliteit. Niet toevallig behoren deze drie landen tot de weinige grote economieën in de wereld die nooit in gebreke zijn gebleven bij het betalen van rente en terugbetalen van overheidsschuld (Nederland stelde rentebetaling een keer uit, toen het onder Frans bestuur stond in 1812). Deze landen beschikken ook over de hoogste pensioenreserves en scoren over het algemeen het hoogste in onderzoeken naar de menselijke ontwikkeling, geluk, gendergelijkheid en kwaliteit van onderwijs en mate van vrijheid.

er is slechts één uitzondering in de portefeuille en dat is het Franse L’Oréal. Echter, Nestlé, een Zwitsers bedrijf, heeft een belangrijk aandeel in het bedrijf. Het is daarom niet verrassend dat L'Oréal alle kenmerken heeft van een solide Zwitsers bedrijf: stabiel management, een uitstekend financieel trackrecord en een grote voorsprong op de concurrentie.

Risico mijden

Het doel van Hoofbosch is niet om risico's te spreiden, maar om risico's te vermijden. Dit staat centraal in onze filosofie. Om dat te doen, doen we ons huiswerk. We kunnen de toekomst niet voorspellen. In plaats daarvan kunnen we mogelijke toekomstige uitkomsten analyseren op basis van scenarioplanning, een onderwerp waarover Martien van Winden heeft gepubliceerd en waarin hij doceert. Op de eerste plaats kijken we naar het land waar een onderneming gevestigd is. Dan richten we ons op de macro-economische en politieke factoren die de prestaties op de lange termijn kunnen beïnvloeden. We bestuderen het bedrijf en haar strategie en brengen vervolgens mogelijke scenario’s in kaart die zouden kunnen optreden als resultaat van de gevolgde bedrijfsstrategie, de prestaties en het management. Dit is een intensief en continu proces dat ons in staat stelt om het risico van de investeringen te elimineren.

Voorbij de lange termijn

Wanneer we een investering doen, is het onze bedoeling om niet alleen te investeren voor de lange termijn, maar letterlijk voor altijd. Hoewel we soms op een aankoop terugkomen en verkopen, doen we dit nooit als gevolg van volatiliteit. We delen de overtuiging van meesterinvesteerder Warren Buffett die zegt: "De prijzen zijn van ondergeschikt belang als je investeert voor de eeuwigheid."
Typische redenen waarom we een aandeel zouden kunnen verkopen zijn het veranderen van onze gedachten over de richting van een sector. Zo zijn we in 2007 uit financials gestapt omdat we vonden dat het businessmodel van financials werd bedreigd door toenemende druk om transparantie, scherpe regelgeving, de lage rente en bedrijven zoals Google en Apple die de markt voor financiële dienstverlening betreden.
Bij Hoofbosch geloven we dat beleggen een mentaal fenomeen is: beleggers moeten mentaal in staat zijn om met stress om te gaan. Als de beurs crasht, geen paniek: begin met het kopen van solide aandelen. We zien geen relatie tussen risico en volatiliteit. Integendeel: als koersen van door ons geselecteerde solide bedrijven naar beneden gaan, zien we dit als een koopmoment, want we hebben alle vertrouwen in onze methodologie.

Dit is een reclame

Drie landen waar altijd de zon schijnt

Als het om beleggen gaat