Inschrijven

Beleggingsfonds Hoofbosch (Natuurlijk persoon)

Mee te sturen documenten, storting, koers van uitgifte en kosten

Mee te sturen documenten
In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de “Wwft”) dienen de volgende documenten met de inschrijving meegestuurd te worden:

  1. een kopie van het legitimatiebewijs van de participant(en) (paspoort, (Europees) rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart (N.B.: bij identiteitskaart en rijbewijs is een kopie van de voor- en achterzijde vereist!);
  2. een kopie bankafschrift waaruit naam en adres van de participant(en) blijken.

Storting
Het bedrag dient uiterlijk op de werkdag voor het begin van de maand bijgeschreven te zijn op onderstaande rekening:

NL43 ABNA 046.49.79.277 (ABN-AMRO)
of
NL15 GILL 021.15.02.952 (Insinger Gilissen Bankiers)

ten name van Stichting Juridisch Eigendom Beleggingsfonds Hoofbosch

Het gestorte bedrag dient afkomstig te zijn van een bankrekening op naam van de participant, aangehouden bij een bank gevestigd in een lidstaat als omschreven in de Wwft. (De tenaamstelling van die rekening dient hetzelfde te zijn als die vermeld in punt 1 van dit inschrijfformulier). Indien hieraan niet is voldaan kan de inschrijving helaas niet geaccepteerd worden. In dat geval zal het door de participant op de bankrekening van de Juridisch Eigenaar gestorte bedrag per direct worden teruggestort op de rekening waarvan het bedrag is ontvangen.


Koers van uitgifte
Conform het Prospectus geschiedt de toekenning van participaties tegen de intrinsieke waarde van een participatie op de eerst mogelijke dag van toetreding na de dag waarop het bedrag vermeld op het inschrijfformulier door de Juridisch Eigenaar is ontvangen.

Kosten
Toetreding geschiedt onder inhouding van 0,5% toetredingskosten.

Dit formulier sturen of mailen naar:

SGG Financial Services B.V.
Hoogoorddreef 15
1101 BA Amsterdam
beleggingen@sgggroup.com
Fax: 020 5222 500
Tel: 020 5222 555